เครือข่ายทั่วโลก

สำนักงานใหญ่

บริษัท ชิมะ เทรดดิ้ง จำกัด

ผลิตภัณฑ์

เคมีภัณฑ์ (ปิโตรเคมีและเคมีชนิดพิเศษ) วัตถุดิบทางเครื่องสำอางและเภสัชกรรม วัตถุดิบอาหารคนและอาหารสัตว์ เครื่องจักรและอุปกรณ์

URL :  https://www.shima-tra.co.jp/en

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชิมะ อเมริกัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ชิมะ อเมริกัน คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งครั้งแรกในฐานะสำนักงานประสานงานในปีพ.ศ.2502 ก่อนจะผันตัวมาเป็นบริษัทย่อยประจำต่างประเทศในปีพ.ศ.2506 จัดหาผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชียให้กับบริษัทเชื้อสายญี่ปุ่นและอเมริกัน และส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย

พันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัท ร็อค วัลเลย์ ออยล์ แอนด์ เคมิคอล จำกัด (ทำสัญญาจ้างผลิตน้ำมันหล่อลื่น)

ผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนเพลาเกียร์ ชิ้นส่วนคลัตช์ ชิ้นส่วนยานยนต์ โมลด์และดาย ผลิตภัณฑ์จากโพลีไวนิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

URLhttp://www.shimaamerican.com/

ประเทศจีน

บริษัท ชิมะ เทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้) จำกัด (ประเทศจีน)

บริษัท ชิมะ เทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้) ก่อตั้งครั้งแรกในฐานะสำนักงานประสานงานในปีพ.ศ.2539 ก่อนจะผันตัวมาเป็นบริษัทย่อยประจำต่างประเทศ จัดหาผลิตภัณฑ์ทั้งจากภายในประเทศและนำเข้าให้กับบริษัทเชื้อสายญี่ปุ่น เกาหลี และบริษัทภายในประเทศ

บริษัทในเครือ

บริษัทบุมวู เคมิคอล (คูซาน) จำกัด

ผลิตภัณฑ์

น้ำมันหล่อลื่นและสารเพิ่มคุณภาพ วัตถุดิบเครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์ อีพ็อกซี่เรซิ่นและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ประเทศสิงคโปร์

บริษัท ชิมะ เทรดดิ้ง สิงคโปร์ จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)

บริษัท ชิมะ เทรดดิ้ง สิงคโปร์ ก่อตั้งครั้งแรกในฐานะสำนักงานประสานงานในปีพ.ศ.2535 ก่อนจะผันตัวมาเป็นบริษัทย่อยประจำต่างประเทศในปีพ.ศ.2543 นอกจากจัดหาผลิตภัณฑ์นำเข้าแล้ว บริษัทยังเป็นสำนักงานใหญ่สำหรับการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทชิมะในทวีปเอเชียอีกด้วย

พันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ ออยล์ จำกัด (ทำสัญญาจ้างผลิตน้ำมันหล่อลื่น)

ผลิตภัณฑ์

น้ำมันหล่อลื่นและสารเติมแต่ง วัตถุดิบเครื่องสำอาง พาราฟินเหลว ปิโตรลาทัมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ประเทศมาเลเซีย

บริษัท ชิมะ เอเชีย แปซิฟิก (เอ็ม) จำกัด (ประเทศมาเลเซีย)

บริษัท ชิมะ เอเชีย แปซิฟิก (เอ็ม) จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศอินเดีย นอกจากน้ำมันหล่อลื่น วัตถุดิบเครื่องสำอางและเคมีภัณฑ์แล้วยังจัดหาชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับผู้ผลิตยานยนต์ภายในประเทศอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์

น้ำมันหล่อลื่นและสารเพิ่มคุณภาพ วัตถุดิบเครื่องสำอาง กาวร้อน ชิ้นส่วนยานยนต์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

URL :  https://shima.co.my

ประเทศอินโดนีเซีย

บริษัท ชิมะ เทรดดิ้ง อินโดนีเซีย จำกัด (ประเทศอินโดนีเซีย)

บริษัท ชิมะ เทรดดิ้ง อินโดนีเซีย จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ทั้งน้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์และวัตถุดิบเครื่องสำอาง

ผลิตภัณฑ์

น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สารหล่อลื่นเพิ่มคุณภาพ เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ประเทศเกาหลี

บริษัท ชิมะ เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานประสานงานประจำกรุงโซล (ประเทศเกาหลี)

สำนักงานประสานงานประจำกรุงโซลทำหน้าที่วิจัยตลาดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ และประสานงานกับลูกค้าและผู้ผลิตในประเทศเกาหลีใต้

ผลิตภัณฑ์

เครื่องประจุแบตเตอรี่ทั้งแบบมาตรฐานและแบบเร่งด่วน เครื่องตรวจจับสารแปลกปลอม ขั้วแคโทด ขั้วแอโนด (ทองแดงและอลูมิเนียม) และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ