บริษัทแปซิฟิค ซันไรส์ โฮลดิ้งเป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นและเคมีภัณฑ์ระดับสากลในประเทศไทย เรานำเข้าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นและจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษหลากหลายรายการ เราจัดหาทั้งผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูง อาทิ น้ำมันหล่อเย็น น้ำมันหล่อลื่นและปิโตรเคมี อย่างเช่น น้ำมันตัดกลึง น้ำมันกันสนิม น้ำมันชุบแข็ง น้ำมันสำหรับปั้นขึ้นรูปโลหะ น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันหล่อลื่นรางแท่น สารทำละลาย สารทำความสะอาด สารเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ อะไหล่ยนต์ สารเคลือบสี สารยึดติด เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นสำคัญ มุ่งมั่นสร้างความสุขแก่สังคม

ถึงเวลาที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคม

    เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอันเป็นคุณค่าที่แท้จริงของพันธกิจองค์กรเรานั้นแจ่มชัดที่สุดในช่วงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในหลายปีที่ผ่านมานี้ เรามักเห็นว่าผลิตภัณฑ์และกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ ล้วนถูกประเมินค่าภายใต้คำถามว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของความปลอดภัย ความมั่นคง และสุขภาพ เห็นได้จากหลายองค์กรที่หันมาให้ความสำคัญกับความธรรมาภิบาล (ESG) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) องค์กรเรามองว่าความสนใจในปัจจัยเหล่านี้คือองค์การในการเติบโต

    ปณิธานของเราที่ยึดสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นที่ตั้งนั้นถ่ายทอดผ่านคำขวัญขององค์กร นั่นก็คือการค้นคว้า ออกแบบ และสร้างสรรค์ เรายืนหยัดพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า แก้ไขปัญหาสังคม และสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับคนรุ่นหลังด้วยการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน เรา บริษัทแปซิฟิค ซันไรส์ โฮลดิ้ง มุ่งมั่นพัฒนาตนตามคำขวัญดังกล่าวในฐานะกลุ่มบริษัทของชิมะ เทรดดิ้ง