อีพ็อกซี่เรซิ่น

อีพ็อกซี่เรซิ่น

เราจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีพ็อกซี่เรซิ่นหลากหลายประเภท ทั้งที่ผสมสารละลาย (Liquid) ไม่ผสมสารละลาย (Solid) และแบบพิเศษ (Specialty)

 • อีพ็อกซี่ BPA แบบผสมสารละลาย/ไม่ผสมสารละลาย
 • อีพ็อกซี่ BPF แบบผสมสารละลาย/ไม่ผสมสารละลาย
 • อีพ็อกซี่แบบพิเศษ (เช่นแบบคีเลต แบบไฮโดรจีเนชัน และแบบอื่น ๆ)
 • สารเจือจาง

ข้อบ่งใช้

สีและผลิตภัณฑ์เคลือบผิว

 • เคลือบพื้นอีพ็อกซี่
 • เคลือบป้องกันการกัดกร่อน
 • พ่นสี
 • เคลือบผิวเรือ
 • ชุบสีด้วยกระแสไฟฟ้า (Cationic Electro Paint) สำหรับยานยนต์

งานวิศวกรรมโยธาและกาว

 • อีพ็อกซี่มอร์ต้า
 • งานก่อสร้างด้านสิ่งแวดล้อม (ท่อระบายน้ำและทางเท้าแบบน้ำซึมผ่านได้)
 • ยาแนว (รักษารอยรั่วและเสริมโครงสร้างสะพาน)
 • งานเชื่อมโครงสร้าง (ยานยนต์ เครื่องบิน และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า)
Inquiries about the Products