เครื่องจักรแปรรูปอาหาร

ในปัจจุบัน นานาประเทศผลักดันให้ผู้ประกอบการอาหารนำระบบ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) มาใช้ในการควบคุมการผลิต

 

เครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารจำเป็นต้องได้รับการหล่อลื่นเพื่อให้การผลิตเป็นไปด้วยดีและเพื่อลดการชำรุดสึกหรอ การเสียดสี และปฏิกิริยาออกซิเดชัน อย่างไรก็ตามเราไม่อาจหลีกเลี่ยงการรั่วซึมระหว่างกระบวนการผลิตได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ผลิตจึงควรเลือกใช้ “จาระบีฟู้ดเกรด” เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Science Foundation หรือ NFS) มีหน้าที่ควบคุมมาตรฐานของน้ำมันหล่อลื่นฟู้ดเกรดรวมถึง “น้ำมันหล่อลื่นหมวด H1” เอชวันจัดเป็นจาระบีฟู้ดเกรดหมวดหนึ่งที่ไม่เป็นอันตรายหากสัมผัสกับอาหารในระหว่างกระบวนการผลิต บริษัทนิปปอน กรีสเองก็ได้พัฒนาจาระบีฟู้ดเกรดภายใต้ชื่อ “NIGACE FG” ที่สามารถใช้กับเครื่องจักรแปรรูปอาหารได้เช่นกัน

ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต NLGI NO. คุณลักษณะ ข้อบ่งใช้
Nigace FG บริษัท นิปปอน กรีส 1
 • มีคุณสมบัติพิเศษดังต่อไปนี้
  – ทนความร้อน
  – รับแรงกดได้สูงและ anti-seizure
  – ทนต่อการกัดกร่อน
 • น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่ต้องใช้ร่วมกับจาระบีจดทะเบียนในชื่อ NSF H1
 • น้ำมันหล่อลื่นสำหรับแบริ่งเกียร์ ไกด์ หน้าบอลสกรูของสไลด์ และชิ้นส่วนที่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องจักร
 • ใช้หล่อลื่นแบบศูนย์กลางได้ด้วยกระบอกจาระบี
2
 • มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  – ทนความร้อน
  – รับแรงกดได้สูงและ anti-seizure
  – ทนต่อการกัดกร่อน
  – การยึดเหนี่ยวสูง
 • น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่ต้องใช้ร่วมกับจารบีจดทะเบียนในชื่อ NSF H1
 • น้ำมันหล่อลื่นสำหรับแบริ่งเกียร์ ไกด์ หน้าบอลสกรูของสไลด์ และชิ้นส่วนที่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องจักร
 • ใช้หล่อลื่นด้วยมือได้ด้วยกระบอกจาระบี
Inquiries about the Products