เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

“บริษัท แปซิฟิค ซันไรส์ โฮลดิ้งเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ผลิตในประเทศไทย โดยออกแบบและพัฒนาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดีที่สุดตามการใช้งานและความต้องการของท่านได้”

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นระบบที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนระหว่างของเหลวสองชนิดขึ้นไป โดยใช้ทั้งในกระบวนการทำความเย็นและความร้อน ของเหลวอาจถูกกั้นด้วยผนังทึบเพื่อป้องกันการผสมหรืออาจสัมผัสกันโดยตรงก็ได้ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการผลิตเครื่องทำความร้อน ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ โรงไฟฟ้า โรงงานเคมี โรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม การแปรรูปก๊าซธรรมชาติและการกำจัดของเสีย

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

“Radicon” เป็นผู้ผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในประเทศไทย โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากประสบการณ์ในวงการมากกว่า 40 ปี มีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกประเภท

รุ่น กระบวนการ

แลกเปลี่ยนความร้อน

คำอธิบาย
MAC-V

ระหว่างน้ำและอากาศ เครื่องระบายความร้อนแบบวงจรปิดชนิดแห้ง

 • เหมาะสำหรับใช้ระบายความร้อนในกระบวนการที่มีอุณหภูมิปานกลางและอุณหภูมิสูง เช่นระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคและน้ำมันหล่อลื่น
 • ไม่ใช้น้ำ
 • แทบไม่ต้องบำรุงรักษา
 • ใช้งานได้สม่ำเสมอ
MAC-LTA

ระหว่างน้ำและอากาศ เครื่องระบายความร้อนแบบวงจรปิดชนิดเปียก

 • เหมาะสำหรับใช้ระบายความร้อนในกระบวนการที่มีอุณหภูมิต่ำและเหมาะสำหรับใช้กับเครื่องทำความเย็น
 • ใช้น้ำน้อย
 • ใช้งานได้สม่ำเสมอ
TOA25

TOA55D

ระหว่างน้ำมันและอากาศ ออยคูลเลอร์ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ

 • ติดตั้งง่าย
 • แทบไม่ต้องบำรุงรักษา
 • เหมาะสำหรับใช้ระบายความร้อนโดยตรงในเครื่องจักรขนาดเล็ก อาทิ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันตัดกลึง และน้ำมันไฮดรอลิค
 • เสียงเบา
AAX C120-22

ระหว่างอากาศและอากาศ เครื่องทำความเย็นในตู้ควบคุม

 • ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
 • ช่วยยืดอายุการใช้งาน ป้องกันไม่ให้ฝุ่นและความชื้นเข้าไปในตู้ควบคุมโดยการแยกความเย็นภายนอกตู้และความร้อนภายในตู้ออกจากกัน

หมายเหตุ: เราออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของท่านได้

Inquiries about the Products