ผลิตภัณฑ์หล่อเย็นและน้ำมันตัดกลึงโลหะ

น้ำมันหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เราจึงสรรหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับงานอุตสาหกรรมและสามารถตอบสนองความต้องการในทุกรูปแบบการใช้งานอย่างครอบคลุม

Inquiries about the Products